หน้าแรก

      

      

             

     

     

สมาชิกทุกท่านได้รับใบประกาศ อิ่มความรู้ อิ่มท้อง อิ่มบุญ ถ้วนหน้า

 

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ รวมแรง ร่วมใจ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมจิตอาสา

ให้ผ่านไปด้วยดี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ พี่สอนน้อง น้องถามพี่ วิทยากรทุกท่าน ให้ความรู้ทั้งวิชาการและปฏิบัติการ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 4 ฐาน  

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานที่ 1

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐาน 2

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานที่ 3

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐาน 4

 

 

"อบรมเทคนิคการจัดการแมลงคลานและหนู ระดับหัวหน้างาน"

ณ ห้องหยกมณี อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...

    • รูปภาพ2.jpg
      "อบรมเทคนิคการจัดการแมลงคลานและหนู ระดับหัวหน้างาน" ณ ห้องหยกมณี อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560...
Visitors: 1,736