รายชื่อสมาชิก

 1. บริษัท บี เอส ซี อินเตอร์เทค จำกัด
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอ เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 3. บริษัท โพรเทคพลัส จำกัด
 4. บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
 5. บริษัท ดิจิตอล เพสคอนโทรล จำกัด
 6. บริษัท ยูซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท เซ็นเตอร์ กำจัดแมลง จำกัด
 8. บริษัท แคร์แอนด์เซฟ จำกัด
 9. บริษัท เดอะริช ดิเวลอปเมนท์ จำกัด
 10. บริษัท เพาเวอร์เพสท์ จำกัด
 11. บริษัท เอ็นทีเอส เพสคอนโทรล จำกัด
 12. บริษัท เอ็นทียู เพสท์คอนโทรล จำกัด
 13. บริษัท โปรมิเน้นท์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
 14. บริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด
 15. บริษัท เบ๊นซ์ แจส (ประเทศไทย) จำกัด
 16. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด
 17. บริษัท คุณภัค คอนเทค จำกัด
 18. บริษัท บี.เค กรุ้ป เพสท์คอนโทรล จำกัด
 19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง
 20. บริษัท คอนแทคไซแอนตีส 2000 จำกัด
 21. บริษัท โปรเจค เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 22. บริษัท เอ็ม เอส ซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
 23. บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด
 24. บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด
 25. บริษัท เชอร์วู้ด เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 26. บริษัท เอส.ซี.เอ็ม แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
 27. บริษัท สนิทวงศ์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด
 28. บริษัท ดีเฮิร์บ จำกัด
 29. บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 30. บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด
 31. บริษัท เอส เค พลัส จำกัด
 32. บริษัท เฟิสท์ เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด
 33. บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด
 34. บริษัท นิวคัมเมอร์ จำกัด
 35. บริษัท ไทยสเปเชียล กรุ๊ป จำกัด
 36. บริษัท เสริมเกษตร ป้องกันแมลง จำกัด
 37. บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด
 38. บริษัท เวลคัม เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 39. บริษัท โปรเพรส เคมิคอล จำกัด
 40. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี บิสซิเนส แอนด์ เคมีคอล
 41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง
 42. บริษัท เซเว่นพลัส จำกัด
 43. บริษัท เคมฟลีท จำกัด
 44. บริษัท มาสเตอร์เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
 45. บริษัท เมมเบอร์ เพสคอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 46. บริษัท โปรเกรสซีฟ เทคนิเชี่ยน กรุ๊ป จำกัด
 47. บริษัท กรีน การ์เด้น  เมเนจเม้นท์ จำกัด
 48. บริษัท เจซีซี เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
 49. บริษัท สต๊อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จำกัด
 50. บริษัท ไอเดีย เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
 51. บริษัท สหยูนิคอร์ กรุ้ป จำกัด
Visitors: 5,400