1    

บริษัท บี เอส ซี อินเตอร์เทค จำกัด

02-930-7070      

www.bscpest.com          

2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ.เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส

02-915-5346 

www.ua-chemical.com

3

บริษัท โพรเทคพลัส จำกัด 

02-957-6791

www.protechplus2006.com

4

บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

02-583-3366

 

5

บริษัท ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล จำกัด (ประเทศไทย)

02-914-6945

www.digitalpest.co.th

6

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

038-398-555

www.ucs.co.th

7

บริษัท แคร์ แอนด์ เซฟ จำกัด 

089-788-7439

 

8

บริษัท เดอะ ริช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

02-100-5004

www.trd-the-rich.com

9

บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด

02-701-0688

www.ntupest.com

10

บริษัท โปรมิเน้นท์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด

02-915-5721 

 

 

 

11   

บริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด                                

02-915-5898         

 www.apspest.com

12

B.K.group Pestcontrol Co.,Ltd.

 099-598-9246

www.bkpestcontrol.co.th

13

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

090-008-0360

www.gluerat.com

14

บริษัท คอนแทคไซแอนตีส 2006 จำกัด

02-011-0459

www.contact-scientist2006.com

15

บริษัท โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

02-421-7368 

www.projectpest.com

16

บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

02-412-6459-60

www.mscspest.com

17

บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด

02-519-8388

www.winwavesupply.com

18

บริษัท เอ็นซิสเท็กส์  จำกัด

02-191-5815

www.ensystex.co.th

19

บริษัท เชอร์วู้ด เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

02-320-2288

www.sherwood.co.th

20

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม. แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

02-334-2946-7

www.scmmanagement.co.th

21  

บริษัท สนิทวงศ์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด                          

02-130-7409        

               

22

บริษัท ดี เฮิร์บ จำกัด

02-974-4822-3

www.dherb.co.th

23

บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

02-918-3497

www.opiumpest.com

24

บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด

02-387-1966

www.insectkiller-qis.com

25

บริษัท เอส เค พลัส จำกัด

02-726-5724-5

 

26

บริษัท เฟิสท์ เพสท์ คอลโทรล เซอร์วิส จำกัด

02-905-0205

 

27

บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด 

02-918-0790

 www.fourthchem.com

28

บริษัท นิวคัมเมอร์ เซอร์วิส

02-560-2476,

www.newcomer-service.com

29

บริษัท ไทยสเปเชียล กรุ๊ป จำกัด

02-906-7268

 

30

บริษัท เสริมเกษตร ป้องกันแมลง จำกัด

084-932-3525

 

 

31

บริษัท เมมเบอร์ คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

02-745-3421       

                                                                                       

32

บริษัท กรีน การ์เด้น เมเนจเม้นท์ จำกัด                             

02-987-7040

 www.ggmgreen.com

33

บริษัท เซ็นทรัล เพสท์  ซัพพลาย (2010 )จำกัด 

02-892-7290        

 www.cps-technology.com

34

บริษัท เซเว่น พลัส เซอร์วิส จำกัด

02-587-4093-4 

 sevenplusservice.simplesite.com

35

บริษัท เวลคัม เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

02-438-6132

 www.wellcome-hi.com

36

บริษัท โพรเกรสซีฟเทคนิคเชี่ยน กรุ๊ฟ จำกัด 

02-187-2992

 www.ptg-pest.com

37

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง

02-952-7794-5

 www.mr.co.th

38

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

02-902-5071

 www.jcc2u.com

39

บริษัท สต็อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

02-116-4865

 

40  

บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด                                               

02-374-7112-9

 www.unicorgroup.com

41

บริษัท ไอเดีย เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด                    

02-051-8785    

 www.ideapest.com      

42

บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด   

02-9180790

 www.fourthchem.com

43

บริษัท เรซพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 081-835-9964

 www.respondproduct.com

44

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด

02-884-0004

 www.expertpestsystem.com

45

บริษัท เคมฟลีท จำกัด

02-454-8994-5

 www.chemfleet.co.th

46

บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด

02-589-0811

 www.minibug-insect.com

 47

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์บั๊ก 

 02 - 916 - 1562

 http://www.worldbug.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 31,066