สมาชิกสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย

National Pest Management Association Thai-NPMA THAI

ประจำปี 2565

1. บริษัท โกลด์ พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด                    www.goldpremierpest.com

2. บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด                          www.insectkiller-qis.com

3. บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด                           www.contact-scientist2006.com

4. บริษัท เคมฟลีท จำกัด                                                  www.chemfleet.co.th

5. บริษัท แคร์ แอนด์ เซฟ จำกัด                                          www.care-save.com

6. บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      www.sherwood.co.th

7. บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย(2010) จำกัด                    www.cps-technology.com

8. บริษัท เซเว่น พลัส เซอร์วิส จำกัด

9. บริษัท ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด             www.digitalpest.co.th

10. บริษัท ดีเฮิร์บ จำกัด                                                    www.dherb.co.th

11. บริษัท เดอะริช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

12. บริษัท ที.พี.ที.เอส.เซอร์วิส จำกัด

13. บริษัท นิวคัมเมอร์ เซอร์วิส จำกัด                                     www.newcomer-service.com

14. บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด                                   www.bkpestcontrol.co.th

15. บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด                                    www.bscpest.com

16. บริษัท เบนซ์ แจซทีม จำกัด

17. บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

18. บริษัท โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                     www.projectpest.com

19. บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด                                    www.powerpestgroup.com

20. บริษัท โพรเกรสซีฟ เทคนิคเชี่ยน กรุ๊ฟ จำกัด                       www.ptg-pest.com

21. บริษัท โพรเทคสพลัส จำกัด                                           www.protechplus2006.com

22. บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโพรล จำกัด                            www.fpc.co.th

23. บริษัท เฟิสท์ เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด

24. บริษัท โฟกัสต้า จำกัด

25. บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด                                      www.fourthchem.com

26. บริษัท มิตรเทค จำกัด

27. บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด                                                    www.minibug-insect.com

28. บริษัท เมมเบอร์คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

29. บริษัท รียูส กรุ๊ป จำกัด                                                 www.reusepest.com

30. บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด                                        www.winwavesupply.com

31. บริษัท เวลคัม เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

32. บริษัท สต็อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

33. บริษัท สนิทวงศ์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด

34. บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด                                           www.unicorgroup.com

35. บริษัท เอ.พี.เอส.เพสท์คอนโทรล จำกัด                            www.apspest.com

36. บริษัท เอเชีย เพสท์ เซอร์วิส จำกัด                                  www.asiapestservice.com

37. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด                           www.expertpestsystem.com

38. บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด                             www.ntupest.com

39. บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด                                             www.ensystex.co.th

40. บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม เพสท์ (ประเทศไทย) จำกัด                www.mandmpestthailand.com

41. บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด                        www.mscspest.com

42. บริษัท เอส เค พลัส จำกัด                                              www.skpluschem.com

43. บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด                              www.scmmanagement.co.th

44. บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด                           www.opiumpest2020.com

45. บริษัท โอภา เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

46. บริษัท ไอเดีย เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด                              www.ideapest.com

47. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลภัทร เพสท์ คอนโทรล

48. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็น เจริญชัย เซอร์วิส

49. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ.เคมีคอล แอนด์เซอร์วิส                      www.ua-chemical.com

50. อาแปะกำจัดปลวก

 

 

Visitors: 47,305