สมาชิกสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย

National Pest Management Association Thai-NPMA THAI

ประจำปี 256ึ7

1. บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด             www.greenhome-pest.com/

2. บริษัท โกลด์ พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด    www.goldpremierpest.com

3. บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด          www.insectkiller-qis.com

4. บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด          www.contact-scientist2006.com

5. บริษัท แคร์ แอนด์ เซฟ จำกัด                        www.care-save.com

6. บริษัทเจนเนอรัล บิซิเนส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  www.gbsthailand.com

7. บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย(2010) จำกัด          www.cps-technology.com

8. บริษัท เซเว่น พลัส เซอร์วิส จำกัด

9. บริษัท ดับบลิวเค เวิร์คโปร จำกัด                               www.wkworkpro.com

10. บริษัท ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด    www.digitalpest.co.th

11. บริษัท ดีเฮิร์บ จำกัด                                             www.dherb.co.th

12. บริษัทเดอะเพอร์เฟคท์ เพสท์ คอนโทรล แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด www.pestcontrol-thailand.com/

13. บริษัท เดอะริช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

14. บริษัท นิวคัมเมอร์ เซอร์วิส จำกัด                            www.newcomer-service.com

15. บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด                            www.bscpest.com

16. บริษัท เบนซ์ แจซทีม จำกัด                                   www.bentzjaz.co.th

17. บริษัทโปรเพสท์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด      www.propest-thai.com 

18. บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

19. บริษัทโปรเพสท์ เคมีคอล จำกัด                            www.propestchemical.com/

 20. บริษัท พีพีทีดับบลิว จำกัด

 21. บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด                       www.powerpestgroup.com

 22. บริษัท โพรเกรสซีฟ เทคนิคเชี่ยน กรุ๊ฟ จำกัด             www.ptg-pest.com

 23. บริษัท โพรเทคสพลัส จำกัด                             www.protechplus2006.com

 24. บริษัท เฟิสท์ เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด

 25. บริษัท โฟกัสต้า จำกัด

 26. บริษัท มิตรเทค จำกัด

 27. บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด                                        www.minibug-insect.com

 28. บริษัท เมมเบอร์ คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 29.  บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด              www.ucs.co.th

 30. บริษัท รียูส กรุ๊ป จำกัด                                      www.reusepest.com

 31. บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด                             www.winwavesupply.com

 32. บริษัท เวลคัม เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 33. บริษัท สต็อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

 34. บริษัท สนิทวงศ์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด

 35. บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด                                 www.unicorgroup.com

 36. บริษัท เอ.พี.เอส.เพสท์คอนโทรล จำกัด                   www.apspest.com

 37. บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด                                   www.ensystex.co.th

 38. บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด                   www.ntupest.com

 39. บริษัทเอ็นวีโอไทย จำกัด

 40. บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด             www.scmmanagement.co.th

 41. บริษัท เอส เค พลัส จำกัด                                www.skpluschem.com

 42. บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด             www.opiumpest2020.com

 43. บริษัทโอรากอน อินดัสตรี้ จำกัด                        www.oragonindustry.com

 44. บริษัท ไอเดีย เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด               www.ideapest.com

 45. บริษัท เคมฟลีท จำกัด                                    www.chemfleet.co.th

 46. บจก.บางกอก เพสท์ แมเนจเมนท์

 47. บริษัท โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด        www.projectpest.com

 48. บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโพรล จำกัด              www.fpc.co.th

 49. บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด                        www.fourthchem.com

 50. บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      www.sherwood.co.th

 51. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ.เคมีคอล แอนด์เซอร์วิส      www.ua-chemical.com

 52. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็น เจริญชัย เซอร์วิส

 53. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลภัทร เพสท์ คอนโทรล

 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์บั๊ก

   55. บริษัทเบสพลัส โซลูชั่นส์ จำกัด

  56. บริษัท ไอซีพีลัดดาจำกัด                                   www.icpladda.com

  57. บริษัทอาแปะกำจัดปลวก จำกัด

  58. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด

    59. บริษัทเอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด               www.asiapestservice.com                                    

  60  บจก.เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด

  61. บริษัท เทอร์ไมท์ โปร เซอร์วิส จำกัด

  62. บริษัท คอมพลีทแคร์ จำกัด

  63. บริษัท เอพีดี เพสท์ คอนโทรล จำกัด

  64. บริษัท ไอคอลเพส จำกัด

  65. บริษัทโคฟเวอร์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด
  66. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรร เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส
  67. บริษัท เอส แอนด์ เอ็น พลัส คอนโทรล จำกัด
  68. บริษัท แลนด์บั๊ก เซอร์วิส จำกัด


 

 

 

Visitors: 63,476