เทคนิคการจัดการแมลงคลานและหนู ระดับหัวหน้างาน

"อบรมเทคนิคการจัดการแมลงคลานและหนู ระดับหัวหน้างาน"

ณ ห้องหยกมณี อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ   วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Visitors: 3,007