เทคนิคการจัดการแมลงคลานและหนู ระดับหัวหน้างาน

"อบรมเทคนิคการจัดการแมลงคลานและหนู ระดับหัวหน้างาน"

ณ ห้องหยกมณี อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

 

Visitors: 63,468