ประชุมเดือนกันยายน 2566

ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฅนกำจัดแมลงไทยครั้งที่ 9/2566ประจำเดือนกันยายน 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน  2566   ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ถนนศรีวรา  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ


Visitors: 62,468